5. Belasting

Belastingwet werknemers laten gelden voor iedereen , en ook een eerlijke verdeling in het betalen / heffen van premies voor sociale voorzieningen .

Minder verschillende belastingen en dus minder ambtenaren/kantoren.

Belastingen en heffingen op energie, verzekeringen, water, brandstof zijn te hoog. Waarom moet de energierekening voor de helft !! bestaan uit btw en heffingen ?