1. Overheid

Overheidsysteem beperken met meer inbreng door het volk en bindende referenda bij belangrijke zaken.