6. Recht

Geen Politie Staat . Minder ,  betere en duidelijkere regels . Straffen naar ernst overtreding en/of strafbaar feit  . Afschaffen automatische vervroegd in vrijheidstelling.