3. Sociale voorzieningen

Sociale voorzieningen niet afbreken maar herzien.